جمعیت هلال احمر استان البرز | اجرای مرحله دوم پنجمین دوره انتخابات

جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعه، 4 اسفند 02 - ساعت 23 :58: 14

نوشته شده در تاریخ 24 تیر 99 چاپ

اجرای مرحله دوم پنجمین دوره انتخابات


روز پنجشنبه مورخ26/4/99راس ساعت9 صبح در محل سالن جلسات استان البرز دومین مرحله پنجمین دوره انتخابات با حضور اعضای مجمع استان برگزار می گردد.
مجمع استان البرز متشکل از نمایندگان معرفی شده توسط مجامع شهرستانها،با حضور 3نماینده از کرج،2نماینده از ساوجبلاغ،2نماینده ازنظرآباد،2نماینده ازفردیس و2نماینده ازاشتهارد می باشند.
در مرحله دوم از پنجمین دوره انتخابات مجمع استان ، از میان اعضای خود چهارنفر را بعنوان عضو اصلی هیات مدیره استان،دونفر را بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره،دونفر بازرس اصلی ویک نفر بازرس علی البدل را با اکثریت نسبی آرای حاضر در جلسه رسمی انتخاب می کنند .سپس سه نفر اول اعضای هیات مدیره به ترتیب آرا بعنوان نمایندگان مجمع استان به مجمع عمومی معرفی می گردند.

Back To Top