جمعیت هلال احمر استان البرز | انتخاب حسین ادب زاده فیزیوتراپیست مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر کرج به عنوان یکی از چهار فیزیوتراپیست برتر استان البرز به انتخاب انجمن علمی فیزیوتراپی استان و تقدیر در جشن سالانه این انجمن

جمعیت هلال احمر استان البرز

سه شنبه، 6 اسفند 98 - ساعت 22 :46: 15

نوشته شده در تاریخ 13 شهریور 98 چاپ

انتخاب حسین ادب زاده فیزیوتراپیست مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر کرج به عنوان یکی از چهار فیزیوتراپیست برتر استان البرز به انتخاب انجمن علمی فیزیوتراپی استان و تقدیر در جشن سالانه این انجمن

انتخاب حسین ادب زاده فیزیوتراپیست مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر کرج به عنوان یکی از چهار فیزیوتراپیست برتر استان البرز به انتخاب انجمن علمی فیزیوتراپی استان و تقدیر در جشن سالانه این انجمنIMG_20190904_132142_655.jpgIMG_20190904_132142_851.jpgIMG_20190904_132142_490.jpg

Back To Top