جمعیت هلال احمر استان البرز | سرپرست روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان البرز از تشکیل مجمع خبرنگاران داوطلب در این استان خبر داد.

جمعیت هلال احمر استان البرز

سه شنبه، 2 بهمن 97 - ساعت 16 :07: 14

نوشته شده در تاریخ 24 ارديبهشت 97 چاپ

سرپرست روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان البرز از تشکیل مجمع خبرنگاران داوطلب در این استان خبر داد.

 

میلاد حسنی امیرآبادی سرپرست روابط عمومی جمعیت هلال احمر البرز

از تشکیل مجمع خبرنگاران داوطلب و برگزاری کارگاه آموزشی در ۲۲و۲۳اردیبهشت ماه در استان خبرداد

وی گفت: امروزه سازمان ها و ارگان های مختلف برای پیشبرد اهداف خود در سطح جامعه و ایجاد اقبال عمومی مناسب و تاثیرگذار در اجتماع به تقویت روابط عمومی های واحد خود

می پردازند

حسنی امیرآبادی افزود : باتوجه به فراگیر شدن رسانه های اجتماعی در بین مردم و افزایش سرعت اطلاع رسانی در این رسانه ها، سازمان ها

می بایست با ایجاد و راه اندازی شبکه ای انسانی و ارتباطی، خود را به این سرعت نزدیک کنند

وی تصریح کرد: در این صورت اگر روابط عمومی بخواهد سرعت خود را در تولید و تهیه خبر افزایش دهد نیازمند تقویت و بهره مندی سرمایه انسانی است

وی اظهار‌کرد: فعالیت های گوناگون جمعیت هلال احمر و حضور پربرکت داوطلبان، جوانان و امدادگران در این جمعیت ، فرصت خوبی است که فعالیت جدیدی برای علاقه مندان این حوزه بوجود آید بدین صورت با همفکری و کمک مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز و واحد روابط عمومی این جمعیت، مجمع خبرنگاران داوطلب جمعیت هلال احمر استان البرز راه اندازی شد و ۲۲و ۲۳اردیبهشت ماه کارگاهی برای توانمند سازی افراد این مجمع برگزار خواهد شد

حسنی امیرآبادی از اهداف تشکیل این مجمع به،استعدادیابی و پرورش نیروهای خبری داوطلب،هویت سازی انتشار اطلاع رسانی در شعب جمعیت هلال احمر،

توانمندسازی نیروهای داوطلب در امور روابط عمومی،تدوین سریع اخبار و انتشار به موقع در رسانه های جمعی،تشکیل شبکه فعال داوطلبی در حوزه اطلاع رسانی ،استفاده از ایده های داوطلبین در جهت ایجاد اقبال عمومی اشاره کرد

و

گفت :فضای روابط عمومی استان برای همکاری تمام داوطلبان مستعد و علاقه مند آماده است تا با رسانه ها و جراید و مخصوصا داوطلبان ، جوانان،امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر بیش از پیش همراه باشد

Back To Top