جمعیت هلال احمر استان البرز | در ادامه اجرای طرح دست یار پس از توزیع اقلام معیشتی توسط واحد داوطلبان با توجه به شیوع دوباره ویروس کرونا توزیع اقلاام بهداشتی در دستور کار قرار گرفت.

جمعیت هلال احمر استان البرز

پنج شنبه، 16 آذر 02 - ساعت 53 :13: 20

نوشته شده در تاریخ 24 تیر 99 چاپ

در ادامه اجرای طرح دست یار پس از توزیع اقلام معیشتی توسط واحد داوطلبان با توجه به شیوع دوباره ویروس کرونا توزیع اقلاام بهداشتی در دستور کار قرار گرفت.

Back To Top