جمعیت هلال احمر استان البرز | جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعیت هلال احمر استان البرز

دوشنبه، 7 آذر 01 - ساعت 30 :15: 23

نام و نام خانوادگی : محمد حphoto_2017-12-03_12-56-36.jpgسین وطنی

تاریخ تولد:   1347

تحصیلات: کارشناس مدیریت عملیات

سمت: معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز

شماره تماس:  09124313373    -      34441639-026

آدرس پست الکترونیکی:

سوابق علمی و پژوهشی: -

تالیفات: جزوه راهنمای استفاده از بیسیم راه دور مدل کدان-جزوه کمک آموزشی ارتباطات رادیویی-پاورپوینت صوتی ،تصویری آموزش اپراتوری و ارتباطات

سوابق اجرایی:

اپراتور بیسیم مرکز پیام اداره کل مخابرات و ارتباطات رادیویی

مسئول مرکز پیام اداره کل مخابرات و ارتباطات رادیویی

کاردان آوارگان سازمان امداد و نجات

تکنسین ارتباطات رادیویی جمعیت هلال احمر استان سمنان

مسئول آموزش های تخصصی جمعیت هلال احمر استان سمنان

مسئول پایگاه های جاده ای جمعیت هلال احمر استان سمنان

رئیس پایگاه عملیات و پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان سمنان

رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش های تخصصی جمعیت هلال احمر استان سمنان

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سرخه

معاون آموزش و پژوهش مرکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان سمنان

مسئول گزینش جمعیت هلال احمر استان سمنان

سرپرست معاونت امور داوطلبان

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز

سایر موارد:

مدرس دروس ارتباطات

Back To Top