جمعیت هلال احمر استان البرز | جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعیت هلال احمر استان البرز

دوشنبه، 7 آذر 01 - ساعت 49 :30: 22

حراست را بیشتر بشناسیم

 دستگاه حراست براساس ماده واحده قانون مصوب 68/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و به لحاظ ویژگیها،وظایف و جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه های تشکیلاتی ، مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان ، بررسی و احراز تخلفات اداری مالی، حفاظت از تاسیسات و اماکن، اسناد و مدارک را عهده دارمی باشد.

سیاست و روش حراستی اجمالاً مبتنی به موارد ذیل خواهد بود:

1-اهتمام و پاسداری از دستاوردهای انقلاب ، تبلیغ تفکرات بسیجی ، بذل مساعی و تلاش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس اسلامی به عنوان اساسی ترین وظیفه دستگاه حراست.

2- ممانعت و اعراض از اعمال و تعصبات خشک و بی مورد و روشهای تنگ نظرانه و متحجرانه و هرگونه انحصارطلبی درانجام وظایف سازمانی واحد.

3- مجاهدت در شناساندن دستگاه حراست به عنوان محرم امن برای عموم ( مسئولین ، مدیران ، کارکنان و ارباب رجوع) به منظور انعکاس نقطه نظرات و تخلفات و درخواست های مشروع آنان و تلاش در رسیدگی و اقدامات لازم مطابق ضوابط برای اجابت درخواست های منطقی و قانونی مشارالیه.

4- شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه به منظور تمهید و ارایه راهکارها وخط مشی های مناسب در جهت رفع نارسائی ها و مشکلات موجود به مدیردستگاه

5- رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعمل های اجرائی و بهره برداری کامل از تجارب مکتسب.

6- همکاری تنگاتنگ و صمیمانه با مقامات و دیگران در تحقق اهداف سازمانی و اهتمام و تلاش در القاء و تبیین جایگاه حراست به عنوان مشاورین امین و نستوه به مدیران و بذل مساعی مشترک در تبادر و تحقق این ایده که : مدیران و مسئولین حراست برای همدیگر می باشند نه در مقابل و رو در روی هم.

7- شناساندن دستگاه حراست و بذل توجه وافر در این که اقدامات حراست در تمام موارد مستدل و مستند و متکی به اسناد و مدارک قابل استناد می باشند و از توجه و اقدام به گزارشات غیر مستند و غیر موجه جداً پرهیز و اجتناب خواهد شد.

8- توجه و اهتمام مستمر و کامل در جهت سالم سازی محیط کاری و اداری سازمان و جلوگیری از بروز جو تشنج و تهدید و ارعاب وحشت برای جلوگیری از تقلیل بازده و اعتماد کاری کارکنان ،اعتمادکامل متقابل و حسن ظن به یکدیگر.

9- اهتمام و به کارگیری امر به معروف و نهی ازمنکر درهمه امور.

وظايف حراست :

1- حراست پشتوانه محکمی برای سلامت جامعه اداری

2- جلوگیری از بروز انواع فساد درسیستم اداری

3- حفظ سلامت مدیریت به معنای یک جایگاه حاکمیتی درخدمت سیستم

4- تعیین صلاحیت پرسنل در پستهاي مديريتي طبق دستورالعملهاي مربوطه

5- حفاظت از اخبار، اسناد و مدارک طبقه بندی شده

6- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی

7- طبقه بندی و کنترل تاسیسات و اماکن دستگاه

8- شناسائی عوامل و عناصر ایجادکننده نارضایتی

9- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی

10- تدوین دستورالعمل های حفاظتی

 

حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی، همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است :

1 -–هدف كلان و راهبردي : حفظ و ارتقاي توان حفاظتي و امنيتي سازمان به منظور پيشبرد اهداف سازمان

2- –اهداف عملياتي : همراهي و مساعدت مديران با ارائه مشورت هاي موثر و اطلاع رساني به موقع، اعمال نظارتها و انجام اقدام هاي موثر جهت حفاظت همه جانبه از ايمني و سلامت منابع سازمان.

 

راهكارهاي پيشنهادي مديريت حراست براي پيشگيري از عوامل فساد فرهنگي ، اجتماعي :

1 -–ترويج فرهنگ اسلامي .

2 -–ترويج فرهنگ وظيفه شناسي و وجدان كاري .

3 -–آگاه ساختن مردم به قوانين و مقررات و حقوق شهروندي .

4 –-افزايش سطح اطلاع رساني به مردم و ارتقاي پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي .

 

كوتاه سخن آخر

اطلاعات شما حتي اگر بسيار ناچيز به نظر رسد شايد براي رسيدن به هدفي كه ما و شما به دنبال آن هستيم راهنمايي بزرگي باشد. بنابراين درجهت سالم سازي محيط، ما را ياري نمائيد.

ارتباط مستقیم با رئیس حراست جمعیت هلال احمر استان البرز با شماره 8-32558005-026 داخلی 140 امان پذیر می باشد.

 

Back To Top