جمعیت هلال احمر استان البرز | جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعیت هلال احمر استان البرز

پنج شنبه، 16 آذر 02 - ساعت 33 :44: 19

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا لطف الهیphoto_2017-12-03_12-56-47.jpg

تاریخ تولد :  1358

تحصیلات: کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی  آموزشی

سمت:نماینده اداره کل  ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات -سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

شماره تماس:   34201257

آدرس پست الکترونیکی:

سوابق علمی و پژوهشی:

کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تالیفات: ارائه مقاله درخصوص جامعه شناسی

سوابق اجرایی:

رئیس حراست مجتمع دارویی و درمانی تهران پارس

مسئول جمع آوری اطلاعات سازمان تدارکات پزشکی

رئیس حراست شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران

رئیس حراست دارویی سها

رئیس حراست دارویی شهید فقیهی

مسئول جمع آوری اطلاعات سازمان امداد و نجات

مشاور اجرایی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز

مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان البرز

مشاور اجرایی مدیر عامل جمعیت هلال احر استان البرز

معاونت جوانان جمعیت هلال احمر استان البرز

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ساوجبلاغ

نماینده اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

سایر موارد:

عضو بسیج فعال استاان البرز

مدیر نمونه شهرستان ساوجبلاغ در سال 1394

Back To Top