جمعیت هلال احمر استان البرز | جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعیت هلال احمر استان البرز

شنبه، 29 ارديبهشت 03 - ساعت 53 :18: 12

نام و نام خانوادگی : دکتر محمود باغبان V3A3018

تاریخ تولد :  1341

تحصیلات:دکتری  

سمت: معاونت بهداشت،درمان و توانبخشی

شماره تماس:   32558013

آدرس پست الکترونیکی:

سوابق علمی و پژوهشی: -

تالیفات: -

سوابق اجرایی:

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان کرج

سرپرست معاونت جوانان  جمعیت هلال احمراستان تهران

سرپرست معاونت بهداشت،درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان تهران

رئیس اداره مدارک پزشکی جمعیت هلال احمر استان تهران

معاون بهداشت،درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان البرز

مسئول گزینش جمعیت هلال احمر استان البرز

مسئول امور ایثارگران جمعیت هلال احمر استان البرز

پزشک معتمد جمعیت هلال احمر استان البرز

سایر موارد:

دبیر شورای فرهنگی جمعیت هلال احمر استان تهران

عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران

 

 

Back To Top