جمعیت هلال احمر استان البرز | جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعیت هلال احمر استان البرز

سه شنبه، 29 مرداد 98 - ساعت 04 :07: 10

نام و نام خانوادگی :   فرشيد شاپوري اراني

تاریخ تولد: IMG 51091351

تحصیلات: ليسانس                   

سمت: خزانه دار و عامل ذیحساب

شماره تماس:   32558012

آدرس پست الکترونیکی:

سوابق علمی و پژوهشی: -

تالیفات: -

سوابق اجرایی:

مسئول امور عمومی شعبات آغاجاری و امیدیه استان خوزستان - سال78

رئیس اداره حسابداری ستاد جمعیت هلال احمر استان خوزستان - سال81

مدیرمالی بیمارستان و درمانگاه در کشور یمن - سال86

مسئول حسابداری و حسابرسی کشور کنیا و کمور - سال89

خزانه دار و عامل ذی حساب جمعیت هلال احمر استان البرز - سال 90

سایر موارد:

آشنایی به زبان انگلیسی و عربی

ورزشكار

مربي درجه 2ملي

Back To Top