جمعیت هلال احمر استان البرز | جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعیت هلال احمر استان البرز

سه شنبه، 28 اسفند 97 - ساعت 37 :35: 05

نام و نام خانوادگی : تیمور علیخانی

تاریخ تولد:    IMG 50961352

تحصیلات: لیسانس حسابداری ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی- گرایش استراتژیک       

سمت: معاون منابع انسانی و پشتیبانی

شماره تماس: 32558021

آدرس پست الکترونیکی:

سوابق علمی و پژوهشی: ارائه دو مقاله علمی درخصوص موضوع: 1. تغذیه در بحران 2. حوادث جاده ای

تالیفات:    -

سوابق اجرایی:

سوابق خدمت رسمی 22 سال

مسئول دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد جمعیت استان کردستان به مدت 5 سال

رئیس اداری پشتیبانی استان کردستان به مدت 1سال و 6 ماه

معاون اداری،پشتیبانی استان کردستان به مدت 2سال

رئیس جمعیت شهرستان سنندج به مدت 6 ماه

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرج به مدت 3 سال و 4ماه

معاون منابع انسانی و پشتیبانی استان البرز

Back To Top