جمعیت هلال احمر استان البرز | جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعه، 4 اسفند 02 - ساعت 44 :03: 15

مطابق با ماده 7 اساسنامه جمعیت هلال احمر،مجمع استان، هیات مدیره،مدیرعامل استان،بازرسان ،مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان از ارکان جمعیت می باشد.

*وظایف واختیارات مجامع استان

1-تدوین برنامه های کلی استانی وشهرستانی در چارچوب مقررات وسیاستهای کلان جمعیت.

2-پیشنهاد برنامه وبودجه سالانه جمعیت مربوط به سطح بالاتر وتصویب ترازنامه سالانه جمعیت مربوطه.

3-استماع گزارش بازرس یا بازرسان

4-انتخاب چهارنفر اعضای هیات مدیره برای استان

5-انتخاب بازرس یا بازرسان

*ترکیب هیات مدیره استان عبارتند از:

1-چهارنفر منتخب مجمع استان به مدت چهارسال.

2-مدیرعامل.

3-خزانه دار.

4-یکی از معاونین جمعیت استان.

5-مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان

6-بازرس یا بازرسان(بدون حق رای).

*وظایف واختیارات هیات مدیره استان عبارتند از:

1-تدوین برنامه های کلی استان وپیشنهاد آن به مجمع استان.

2-تنظیم برنامه وبودجه وترازنامه سالیانه جمعیت استان وارائه آن به مجمع استان.

3-تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات مجمع مربوطه.

4-معرفی دونفر مدیر واجد شرایط به رییس جمعیت جهت انتخاب مدیر عامل.

5-تصویب پیشنهادات مدیرعامل درچارچوب وظایف.

*اعضای هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان البرز

1- آقای دکتر نصیری                                                                             رئیس هیات مدیره

2- حجت الاسلام والمسلمین آقای علی الهی                               عضو هیات مدیره

3-آقای دکتر محمدجواد کولیوند                                                    عضو هیات مدیره

4- آقای جواد رجبی                                                                                 عضو هیات مدیره

5- آقای دکتر حسین علیمردانی                                                       عضو هیات مدیره

6-آقای جمشید عسگری                                                                      عضو هیات مدیره

7- آقای تیمور علیخانی                                                                          عضو هیات مدیره

8- آقای فرشید شاپوری                                                                      عضو هیات مدیره

*بازرسین هیات مدیره

1-آقای مصطفی بکان                                                                          بازرس هیات مدیره

2-آقای حامد میرزاموسی پور                                                          بازرس هیات مدیره

Back To Top