جمعیت هلال احمر استان البرز | شعبه ساوجبلاغ

جمعیت هلال احمر استان البرز

جمعه، 28 تیر 98 - ساعت 21 :33: 02

آدرس : هشتگرد - میدان صنعت - خیابان فاز اداری - جمعیت هلال احمر شعبه ساوجبلاغ

شماره های تماس:

واحد شماره تماس
رئیس شعبه 44220408
معاون شعبه - مسئول امداد 44213228
کشیک امداد 44226122
فکس 44220408
تلفن خانه 44223227
Back To Top