جمعیت هلال احمر استان البرز | شعبه کرج1

جمعیت هلال احمر استان البرز

پنج شنبه، 5 ارديبهشت 98 - ساعت 50 :10: 13

آدرس شعبه : کرج - خیابان شهید بهشتی - اول جهانشهر - خیابان هلال احمر - جنب داروخانه هلال احمر

شماره تماس:

 

واحد شماره تماس
رئیس شعبه 34486262
معاون شعبه - مسئول امداد  
کشیک امداد 34486442
دبیرخانه/فکس        34434360
تلفن خانه 34486373    -      34434359
Back To Top