جمعیت هلال احمر استان البرز | خانه

جمعیت هلال احمر استان البرز

پنج شنبه، 26 مهر 97 - ساعت 55 :17: 00

نتایج مسابقات رفاقت مهر خواهران
گزارش تصویری از برگزاری مرحله استانی بیست و نهمین دوره رفاقت مهر خواهران استان البرز
نتایج مسابقات رفاقت مهر برداران
شیوه نامه و دستورالعمل های مسابقات رفاقت مهر به دقت در مسابقات اجرا شد.
گزارش تصویری از برگزاری مرحله استانی بیست و نهمین دوره رفاقت مهر برادران استان البرز

نتایج مسابقات رفاقت مهر خواهران

‍ بیست و نهمین دوره مسابقات رفاقت مهر مرحله استانی برگزار شد.

ادامه مطلب

نتایج مسابقات رفاقت مهر برداران

‍ بیست و نهمین دوره مسابقات رفاقت مهر مرحله استانی برگزار شد.

ادامه مطلب

شیوه نامه و دستورالعمل های مسابقات رفاقت مهر به دقت در مسابقات اجرا شد.

سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت استان البرز در اختتامیه بیست و نهمین دوره مسابقات رفاقت مهر مرحله برادران ،گفت:شیوه نامه و دستورالعمل های مسابقات رفاقت مهر در بیست و نهمین دوره مسابقات به دقت توسط...

ادامه مطلب
  • نتایج مسابقات رفاقت مهر خواهران
  • گزارش تصویری از برگزاری مرحله استانی بیست و نهمین دوره رفاقت مهر خواهران استان البرز
  • نتایج مسابقات رفاقت مهر برداران
  • شیوه نامه و دستورالعمل های مسابقات رفاقت مهر به دقت در مسابقات اجرا شد.
  • گزارش تصویری از برگزاری مرحله استانی بیست و نهمین دوره رفاقت مهر برادران استان البرز

تصویر روز

پیام آموزشی هفته

آخرین اخبار

شعب

استانی

Back To Top